Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurulu’na davetlisiniz

Dernek Başkanı ve Yönetim kurulunun seçileceği, Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2021 Pazar Saat.13:00’te Yenibalçık Mahallesindeki dernek binazında yapılacaktır.

Dernek tüzüğüne göre, üç yılda bir yapılması zorunlu olan Genel Kurul toplantısına üye çoğunluğunun katılımı son derece önemlidir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 04 Nisan 2021 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Aday olmak isteyenlerin listesini oluşturarak seçimden 10 gün önce yönetim kuruluna bildirmesi önemle rica olunur.

Sayın üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM;

1 – Yoklama
2 – Açılış
3 – Kongre Başkanlık ve Divan üyelerinin seçimi
4 – Yönetim kurulu ve Denetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5 – Mali rapor okunması ve müzakeresi
6 – Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
7 – Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
8 – Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
Dernek Organları;
• Genel kurul
• Yönetim kurulu
• Denetim kurulu
9 – Soru ve cevap
10 – Dilek ve temenniler

Yapılacak olan toplantıya tüm üyelerinizin katılımını rica ederiz.

Yenibalçık Mahallesi Yardımlaşma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği

Tasarım: Görükle Bilişim