Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetlisiniz.

Dernek Başkanının ve Yönetim kurulunun seçileceği, Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı 18 Şubat 2018 Pazar Saat.14:00’te Mahallesindeki dernek binamızda yapılacaktır.

Dernek tüzüğüne göre, 3 yılda bir Şubat ayında yapılması zorunlu olan Genel Kurul toplantısına üye çoğunluğunun katılımı son derece önemlidir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25 Şubat 2018 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM;
1 – Yoklama
2 – Açılış
3 – Kongre Başkanlık ve Divan üyelerinin seçimi
4 – Yönetim kurulu ve Denetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5 – Mali rapor okunması ve müzakeresi
6 – Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
7 – Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
8 – Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
Dernek Organları;
• Genel kurul
• Yönetim kurulu
• Denetim kurulu
9 – Soru ve cevap
10 – Dilek ve temenniler

Yapılacak olan toplantıya tüm üyelerinizin katılımını rica ederiz.

Tasarım: Görükle Bilişim