Köyümüz ve arazileri kamulaştırılacak

Eti Maden İşletmesi Genel Müdürlüğünün üretim faaliyetlerinin devam edebilmesi için Köyümüz hakkında vermiş olduğu yazılı bilgiye göre kısaca şu şekilde değerlendirilmiştir;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn.Taner YILDIZ’ın talimatı ile Genel Müdürümüz, İşletme Müdürümüz, Bölge Milletvekili, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı ve Yenibalçık Köy Muhtarınında katılımıyla döküm sahalarının Yenibalçık Köyüne etkisi ile ilgili talepleri yerinde değerlendirilmiştir.Yapılan değerlendirmede, İşletme Müdürlüğümüzün Üretim faaliyetlerinin devam edebilmesi için daha büyük döküm sahasına ihtiyaç duyulabileceği, döküm sahasının genişletilmesi halinde Yenibalçık Köyünün risk altında kalacağı hususları göz önünde bulundurularak, Bölge Milletvekilinin ve Köy Muhtarının da mutabakatı ile Yenibalçık Köyünün tamamının arazileri ile birlikte kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma için yapılması gereken çalışmalara İşletme Müdürlüğümüzce başlanmıştır.
İşletme Müdürlüğümüzün madencilik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan şahıs arazileri Bakanlık Oluru ile kamulaştırılmaktadır. Kamulaştırma bedelleri, İşletme Müdürlüğümüzce oluşturulan Fiyat Taktir Komisyonunca; İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli bilirkişinin belirlediği fiyatlar, mahkeme kararı sonucu oluşan fiyatlar ve en son yapılan kamulaştırma bedelleri dikkate alınarak tespit edilmektedir. Satınalma işlemlerinde, öncelikle rızaen satış esas alınmaktadır.

Kaynak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Bilgi Edinme Servisi / Yenibalçık Köyü Değerlendirme Raporu

Tasarım: Görükle Bilişim